Září 2014

dovoz koní z polska

23. září 2014 v 20:22

Koně cestují v hrozných podmínkách až 5 dní bez přestávky,
které jsou teď zcela ignorovány nebo nedodržovány...
Koně nedostávají jíst ani pít. Řidičům je to přísně zakázáno.
Proč? Protože Italští konzumenti chtějí nenasáklé maso.
Vědecké důkazy dokázaly, že transport pro zdravého koně
je při zajištění dobrých podmínek velkou obtíží a to jen při 24h.
Co potom je tedy 5 dní mučení?
Koně jsou navíc většinou staří a nebo nemocní
a podmínky rozhodně nejsou optimální
Nejčastější nemoci mezi koňmi jsou: zápal plic,
plicní infekce,salmonela,žaludeční vředy a zvýšená činnost srdce
Mnoho koní cestou ztratí rovnováhu a jsou ušlapáni ostatními koňmi.
Zkolabovaní koně jsou přinuceni vstát a nebo je vytáhnou ven.
To zahrnuje kopání,bití a nebo použití elektřiny.
Na jatkách je s koňmi opět brutálně zacházeno.
Není provedeno omráčení a nebo je provedeno neprofesionálně
Někdy jsou koně poráženi před očima jiných koní, čímž je porušen polský zákon
Koně jsou již na česko-polských hranicích unaveni a ty staři jsou už buď zkolabovaní a nebo mrtví.
Proč?
Italští konzumenti požadují převážně čerstvé maso. Polští koně jsou celkem levní a jejich zákony jde snadno obejít. V Polsku se díky obchodům z masem snížil počet koní z 1 milionu na 500 tisíc.
Při dodržování Polských zákonů by mohl být transport okamžitě zastaven!!
Polská vláda ale transporty nezakáže protože jsou velkým příjmem do státní pokladny.

naděje pro koně

23. září 2014 v 13:49
Anglické přísloví praví:

" Svět by byl ničím bez člověka, člověk by byl nikým bez koně."

Občanské sdružení "Naděje pro koně" bylo založeno v červnu 2003 na podporu zvířat v tísni, se zaměřením především na koně. Vybudovali jsme záchytnou stáj pro umístění koní starých, týraných, nechtěných nebo odebraných majiteli na základě rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. Ve spolupráci s veterináři absolvují koně potřebnou léčbu a rehabilitaci tak, aby bylo možné jejich umístění u nových majitelů. Ti koně, o které již není zájem z důvodu zdravotního stavu či vysokého věku, mají v útulku zajištěno klidné dožití.

Týrání koní

23. září 2014 v 13:47
...je bezesporu věcí, která nenechá klidným jediného z nás, o "koňařích srdcem i duší" ani nemluvě... O jeho existenci se v poslední době můžeme dočíst nejen v tiskových médiích, ale setkáváme se s ním spolu s krutými záběry i v televizních zpravodajstvích. Tak tomu bylo například i s dlouho řešeným případem z Horního Podluží.Toto vše, bohužel, znamená, že případů nedostatečné péče o koně roste přímo úměrně se snahou na jejich chovu či poskytování rekreačních a výukových služeb na koňském hřbetě snadno a hlavně rychle zbohatnout, a to bez ohledu na koně, kteří zde vykonávají pouze funkci výdělečného nástroje.
Je však nutno říci, že ne všechny pokusy upozornit na týraná zvířata jsou díky svému neprofesionálnímu zveřejnění nebo špatnému postupu ohlášení vždy řešeny kompetentními úřady.